Відповіді на запитання

1. Чому мені телефонують представники компанії Credex?

Працівники компанії телефонують Вам у зв'язку з наявністю заборгованості. Право здійснювати заходи із стягнення заборгованості виникло на підставі Договору, укладеного з Вашим кредитором, згідно з яким компанія CredEx отримала право вимоги за Вашим кредитним договором (договір відступлення/ факторингу) або повноваження зі стягнення існуючої заборгованості (договір доручення).

2. На яких підставах банк відступив право вимоги за моїм кредитом?

Можливість відступлення права вимоги передбачена Цивільним кодексом України. Згідно зі ст. 512, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав (ст. 514 ЦК України). Цивільний кодекс України також передбачає заміну кредитора у зобов'язанні без згоди боржника (ст. 516).

Згідно з законодавством, CredEx було укладено договір відступлення права вимоги з Банком, що раніше обслуговував Ваш кредит. Таким чином компанія CredEx набула прав кредитора до Вас.

3. Чому розмір заборгованості саме такий?

Розмір заборгованості визначається, згідно з укладеним кредитним договором між Вами та Банком, та підтверджується відповідними розрахунковими документами.

Додаткові суми можуть нараховуватися на момент подачі позову до суду про стягнення заборгованості (пеня, передбачена у кредитному договорі, та суми, передбачені ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України).

У разі перебування справи про стягнення Вашої заборгованості на стадії виконавчого провадження - державним виконавцем додатково можуть бути нараховані суми виконавчого збору, витрат на провадження виконавчих дій та інші, передбачені законодавством.

4. Які гарантії, що при сплаті вказаної суми мій кредит буде закрито?

При сплаті Вами суми заборгованості - компанією Credex буде надана довідка про відсутність заборгованості за Вашим кредитним договором. Такий документ засвідчується підписом керівника компанії та скріплюється печаткою.

Довідка є підтвердженням виконання Вами зобов'язання в повному обсязі.

Якщо Ваш борг перебуває в управлінні CredEx – Вам необхідно звернутися до Вашого кредитора з запитом щодо отримання такої довідки.

5. На яких підставах моє майно може бути вилучене в рахунок погашення боргу?

- Заставні кредити

- Без забезпечення

6. Що таке поручительство, і хто повинен борг за кредитом?

Згідно зі ст. 553 Цивільного кодексу України, «За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб».

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно (ст.554 ЦК України).

Таким чином кредитор (у даному випадку Credex) може вимагати сплату заборгованості як від основного боржника за кредитним договором, так і від поручителя (поручителів), якщо зобов'язання забезпечене порукою.

 

Контакти:

Кредекс:   
тел. (044) 451-79-91

e-mail: info@credex.com.ua


Для партнерів

Продаж об'єктів

Як сплатити

Робота у нас

Контакти