Інформація про ТОВ КРЕДЕКС

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС»

ідентифікаційний код юридичної особи 36303279

код території за КОАТУУ 8039100000

місцезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8, офіс 4, тел. (044) 451-79-91

 

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

 • надання послуг з факторингу;
 • надання послуг з фінансового лізингу;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій та поручительств.

 

Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

з/п

Повне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів), заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

 

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛІМІТЕД

Свідоцтво про реєстрацію НЕ 254321 НЕ 44 видане 01.09.2009 року

Вулиця Лампоусас 1, Нікосія, 1095, Республіка Кіпр

100

2

Фізичні особи

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Усього:

   

100

 

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) *

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) **

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

1

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛІМІТЕД

36303279

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС»

Ф

04112, м. Київ, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, будинок 8, поверх 6

100

 

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера) , %

1

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛІМІТЕД

1503323

ВІЗУМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Квірджано Чемберс, Роуд Таун, п.с. 3159, Тортола, Британські Віргінські Острови

38,90

2

КРЕДЕКС УКР ДЕБТ ФАНД ЛІМІТЕД

НЕ 206193

ІНТЕР ДЖУРА СІ (СЕРВІСЕЗ) ЛІМІТЕД

Вулиця Лампоусас 1, 1095, Нікосія, Республіка Кіпр

50

 

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

 • Генеральний директор Гаркуша Лариса Вікторівна

 

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

 • відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні

 

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

 • ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу, видана на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 року № 829. Дата початку дії ліцензії - 30.03.2017 р., строк дії ліцензії – безстрокова, статус ліцензії – чинна;
 • ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг з фінансового лізингу, видана на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 року № 830. Дата початку дії ліцензії - 30.03.2017 р., строк дії ліцензії – безстрокова, статус ліцензії – чинна;
 • ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 року № 831. Дата початку дії ліцензії - 30.03.2017 р., строк дії ліцензії – безстрокова, статус ліцензії – чинна;
 • ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій та поручительств, видана на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.03.2017 року № 832. Дата початку дії ліцензії - 30.03.2017 р., строк дії ліцензії – безстрокова, статус ліцензії – чинна.

 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

 • у фінансовій установі відсутнє провадження у справі про банкрутство та застосування санації.

 

Рішення про ліквідацію фінансової установи:

відсутнє рішення про ліквідацію фінансової установи.

Контакти:

Кредекс:   
тел. (044) 451-79-91

e-mail: info@credex.com.ua


Для партнерів

Продаж об'єктів

Сплатити борг

Робота у нас

Контакти