Правила надання фінансових послуг ТОВ «КРЕДЕКС»
Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та додаток до Правил (Інформація про фінансову послугу, яка надається Позичальнику до укладення договору)
10.10.2017

Правила надання послуг з факторингу.
14.03.2017

Правила надання гарантій та поручительств.
14.03.2017

Правила надання послуг з фінансового лізингу.
14.03.2017

Перелік вимог до третіх осіб, які мають право надавати додаткові чи супутні послуги при укладанні Договорів надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту з Фінансовою установою

Ці Вимоги розроблені відповідно до ст. 20 Закону України «Про споживче кредитування» та поширюються на правовідносини з нотаріусами та страховими компаніями, що пов’язані з наданням Фінансовою установою коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, а також на співпрацю з нотаріусами та страховими компаніями з метою вчинення дій на користь Фінансової установи.

Перелік вимог до страхових компаній

1

Репутація

Позитивні відгуки клієнтів. Відмінна якість послуг

2

Резидентність

Резидент України

3

Власний капітал

Не менше 1 млн. євро

4

Строк операційної діяльності страхової компанії на ринку

Не менше 2 років

5

Ліцензії

Наявність ліцензій на здійснення страхової діяльності за всіма видами страхування, отримання яких є необхідною передумовою надання фінансових послуг Фінансовою установою

6

Висновки аудиторів

Позитивні висновки аудиторів

7

Рівень виплат

Не менше 20% від загальної кількості надходження премій

8

Дотримання вимог Нацкомфінпослуг (регулятора)

Відсутність невиконаних заходів впливу регулятора

9

Заборгованість

Відсутність заборгованості Страхової компанії у розрахунках з Державним та місцевими бюджетами та іншими обов’язковими платежами

10

Досвід співпраці зі страховою компанією

Відсутність негативного досвіду Фінансової установи щодо співпраці з відповідною Страховою компанією

11

Судові спори

Відсутність судових спорів між Страховою компанією та Фінансовою установою

12

Страхові виплати

Наявність інформації щодо рівня страхових виплат


Перелік вимог до нотаріусів

1

Репутація

Бездоганна ділова репутація нотаріуса, що включає відсутність судових рішень, які набрали законної сили, по визнанню посвідчених даним нотаріусом договорів (угод) недійсними з вини нотаріуса, про проведення відносно даного нотаріуса слідчих дій по кримінальних провадженнях. Відсутність інформації щодо порушення нотаріусом правил професійної етики.

2

Досвід (практична діяльність) роботи нотаріуса

Не менше 1 (одного) року

3

Свідоцтво

Наявність свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю

4

Наявність робочого місця

Наявність приміщення, де знаходиться робоче місце (контора) нотаріуса. Можливість здійснення правочину поза межами свого офісу.

5

Практичний досвід

Наявність практичного досвіду з оформлення договорів надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, договорів застави, іпотечних договорів тощо, якими будуть забезпечуватися зобов’язання за договорами про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Контакти:

Кредекс:   
тел. (044) 451-79-91

e-mail: info@credex.com.ua


Для партнерів

Продаж об'єктів

Сплатити борг

Робота у нас

Контакти